Synnytyspelko

Lähes jokainen raskaana oleva jännittää synnytystä. Milloin voidaan puhua synnytyspelosta? Arviolta 6-10 naista sadasta kärsii vaikeasta synnytyspelosta. Tällöin pelko haittaa normaalia arkea, kun mielikuvat synnytyksestä ahdistaa ja voi aiheuttaa psyykkisiä sekä fyysisiä oireita. Synnytyspelon vuoksi varhainen vuorovaikutus voi häiriintyä, kiintymyssuhde perheen uuteen tulokkaaseen saattaa vaikeutua.

Synnytyspelkoa voidaan ehkäistä hyvällä hoidolla. Näin voidaan konkreettisesti vaikuttaa positiivisesti synnytykseen valmistautumiseen, synnytyksen kulkuun, synnytyskokemukseen sekä äidin, vauvan ja koko perheen myöhempään hyvin vointiin.

Mikä synnytyksessä pelottaa?

Ensi- ja uudelleensynnyttäjien pelot kohdistuvat eri asioihin ja nousevat eri vaikuttimista. Yleisin syy synnytyspelolle on kuitenkin kipu ja pelko siitä, että jonkin synnytyksessä menee vikaan. Oman kehon hallinta tai sen menettämisen pelko on yleistä. Mahdolliset toimenpiteet synnytyksessä huolettaa. Monella pelko kumpuaa myös ystävien ja sukulaisten kertomuksista heidän huonoista kokemuksistaan sairaalassa tai synnytyksissään. Myös omat henkilökohtaiset aiemmat sairaalakokemukset voivat myötävaikuttaa pelon syntyyn.

Ensisynnyttäjiä pelottaa uusi ennenkokematon tilanne, jonka kulkua ei voi täysin ennustaa. Repeäminen ja pelko, että itselle tai lapselle tapahtuu jotain, tai omalla toiminnallaan vaurioittaa itseään tai lastansa saattaa pelottaa.

Uudelleen synnyttäjillä pelko nousee usein huonosta edellisestä synnytyskokemuksesta. Luottamus henkilökuntaan askarruttaa. Kuulluksi tuleminen ja yksin jääminen pelottaa, auttavatko kivunlievitykset ja saako niitä oikeaan aikaan, saako tarvitsemaansa apua ja tukea.

Synnytyspelolle altistaa

Pelko voi viedä odottajan mielessä niin paljon tilaa, että normaali arki häiriintyy. Fyysiset oireet, kuten päänsärky, vatsavaivat, tykytys sekä psyykkiset oireet, kuten unettomuus, väsymys, painajaiset, ahdistuneisuus voivat yksittäisinä ja hetkellisesti olla tavallisia odottajilla, mutta synnytyspelkoisilla näitä esiintyy usein ja rajoittavasti läpi raskauden.

Jos nainen on kokenut seksuaalista väkivaltaa tai kivuliaita seksuaalisia kokemuksia tai gynekologisia toimenpiteitä esim. raskaudenkeskeytys, voivat nämä heijastua synnytyspelkona. Myös psyykkiset ongelmat ennen raskautta tai sen aikana kuormittavat ja ovat yhteydessä synnytyspelkoon. Muita tekijöitä voi olla myös sosiaaliset kuormittavuudet kuten taloudelliset ongelmat tai yksihuoltajuus, sosiaalisen tukiverkoston riittämättömyys.

Synnytyspelon hoito

Pelkäävää odottajaa ei tulisi jättää huolinensa milloinkaan yksin. Synnytyspelon hoidon tavoitteena on auttaa naista hallitsemaan raskautta, odotusta ja tulevaa synnytystä. Synnyttäjä tulisi kohdata yksilöllisesti henkilökohtaisista lähtökohdista, toiveista ja tarpeista lähtien. Synnytykseen liittyvistä ajatuksista ja huolista tulisi voida keskustella jo raskausaikana, viimeistään keskiraskaudessa. Synnytyspelkoa voidaan ehkäistä parhaiten hyvällä valmistautumisella synnytykseen, synnytysten hyvällä hoidolla sekä jälkihoidolla. Viimeistään jälkitarkastuksessa tulisi synnytyskokemuksesta voida keskustella.  

Hyvin hoidetulla raskausajalla ja synnytyksellä on myönteinen merkitys sekä äidin ja syntyvän lapsen väliselle suhteelle että naisen hyvinvoinnille synnytyksen jälkeen. Synnytyspelon hoidon tarkoitus ei ole vain vähentää keisarileikkauksia vaan myös vaikuttaa perheiden hyvinvointiin raskausaikana ja sen jälkeen. Toive keisarinleikkauksesta onkin usein hätähuuto, kun odottajalla ei ole voimia tai uskallusta kohdata pelkojaan. Havaitsematta jäänyt ja käsittelemätön pelko on huono lähtökohta myös seuraavalle raskaudelle ja synnytykselle. Huono synnytyskokemus voi jäädä traumaksi pitkäksikin aikaa. Kun taas vastoin hyvä kokemus voi kantaa ja nostaa läpi koko naiseuden kaaren ja lisätä hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla.

IlonKehässä voit keskustella turvallisesti ja luottamuksellisesti peloistasi ja toiveistasi kätilön kanssa, sinulla on mahdollisuus avautua ja tulla kuulluksi. Peloista puhuminen ei koskaan ole helppoa kenellekään, varsinkaan jos mieltä ahdistaa tuleva synnytys ja vanhemmuus. Saat tapaamisessa myös ajankohtaista tietoa käytettävissä olevista kivunlievityksistä ja niiden saatavuudesta. Voimme käydä läpi myös keisarinleikkausta ja muitakin mahdollisia toimenpiteitä liittyen synnytyksessä.

Synnytysvalmennuksessa käymme yhdessä läpi, kuinka synnytykseen voi ja kannattaa valmistautua, ja näin lisätä luottamustasi sekä turvallisuuden tunnettasi. Voit kirjata synnytystoiveesi itsellesi ja halutessasi voit antaa ne kätilöllesi sairaalassa, varmistaa näin tulla kuulluksi.

Sinun on mahdollista tulla keskustelemaan synnytyksestäsi myös synnytyksen jälkeen, jos kokemus on jäänyt painamaan mieltäsi. Koskaan ei ole liian myöhäistä käydä läpi synnytystä ammattilaisen kanssa, vaikka vuosienkin kuluttua.

palvelemme sinua piirillä, hallinto-rakennuksen 2. kerroksessa

Kätilöpalvelut naiseuden kaikkiin vaiheisiin

varaa aika tästä